Wyjazd Bożonarodzeniowy
do teatru do Schwedt

     

13 listopada 2018 r.
odbędzie się etap szkolny
43 Olimpiady Języka Angielskiego.
Uczniowie (którzy,
wcześniej zostali zgłoszeni
przez nauczycieli
języka angielskiego
do wzięcia udziału w/w Olimpiadzie) proszeni są
o przybycie o godz. 8.45
pod pokój nauczycielski
w szkole, w której
mają zajęcia.
Test rozpoczyna się
o godz. 9.00 i trwa 60 minut.
Organizator:
Dorota Bierzyńska

 

XIII edycja
Międzynarodowego Konkursu
Informatycznego "Bóbr 2018"
odbędzie się we wtorek
13 listopada 2018 r.
w godz. 12.00-13.00
("Senior" - szkoły
ponadgimnazjalne).

www.bobr.edu.pl

 

Ogólnopolski Konkurs
Języka Niemieckiego
-Deutschfreund odbędzie się
14 listopada (środa)
w Gimnazjum Nr 7 w s.32
w godz. 11.30-12.30.

 

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
 

 

•  iDZIENNIK  •
INFORMACJE W DZIALE
"DLA RODZICÓW"

 

Odbywający praktykę zawodową
MUSZĄ BEZWZGLĘDNIE POSIADAĆ WAŻNE UBEZPIECZENIE NNW.

 

 

 

AKTUALNY PLAN LEKCJI


ZMIANY W PLANIE LEKCJI

 

Prosimy o bieżące sprawdzanie
zmian
planu lekcji w gablocie
ogłoszeń na pierwszym piętrze.

   

 

 

 

 KALENDARZ 2018/2019 
 
 KALENDARIUM ZS NR 9