UWAGA!
26-28 sierpnia 2019 r.
odbędą się
egzaminy poprawkowe.
Szczegółowy harmonogram
wywieszony jest w gablocie,
naprzeciwko pokoju
nauczycielskiego.

WERSJA SKRÓCONA
DO POBRANIA JEST TU!

 

!!! EGZAMINY ZAWODOWE !!!
KOMUNIKATY

Każdy zdający zobowiązany
jest przyjść na godzinę przed
rozpoczęciem egzaminu!

Każdy zdający przynosi
na egzamin min. dwa czarne długopisy oraz dowód tożsamości z nr PESEL.
Pamiętamy też o ubiorze
stosownym do charakteru
zdawanego egzaminu.

Telefony lub inne urządzenia
telekomunikacyjne zdający
ma obowiązek zabezpieczyć
we własnym zakresie.
Obowiązuje bezwzględny zakaz wejścia na salę egzaminacyjną z takim urządzeniem.

Listy przyborów pomocniczych, z których
mogą korzystać zdający
znajdują się pod linkami:

- egzamin pisemny
- egzamin praktyczny

 

Loginy i hasła dla zdających dostępne są u Kierownika Szkolenia Praktycznego. Zalogowanie do serwisu
oraz uzyskanie informacji
o wynikach egzaminu
możliwe będzie od dnia
30 sierpnia (nie wcześniej).
Loginy i hasła z lat ubiegłych nie obowiązują!

 

 

 

AKTUALNY PLAN LEKCJI


ZMIANY W PLANIE LEKCJI

 

Prosimy o bieżące sprawdzanie
zmian
planu lekcji w gablocie
ogłoszeń na pierwszym piętrze.

   

 

 

 

 KALENDARZ 2018/2019 
 
 KALENDARIUM ZS NR 9