Zapraszamy na zebrania wychowawców z rodzicami.
 
KLASY III i IV - wtorek, 25.09.2018 r. o godzinie 17:00

(budynek Gimnazjum nr 7, ul. Wańkowicza)
 

 

 
U W A G A ! ! !
AKTUALNY PLAN LEKCJI
 

 

UBEZPIECZENIE
NNW - SZKOLNE
2018/2019

 
Szanowne Uczennice
i Szanowni Uczniowie!
Wychowawcy klas posiadają
ofertę ubezpieczenia
indywidualnego
na rok szkolny 2018/2019.
 
UWAGA! Osoby odbywające
praktykę zawodową
MUSZĄ BEZWZGLĘDNIE
POSIADAĆ UBEZPIECZENIE
od następstw
nieszczęśliwych wypadków
(w skrócie NNW).
 
OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE NNW
DOTYCZY KLAS:
2 TIA, 2 TIB, 3 TIA, 3 TIB,
3 TIC, 3 A, 3 TE i 3 TOR.
 
Co ważne - w bieżącym
roku szkolnym
ubezpieczamy się
indywidualnie.

 

 

•  E-DZIENNIK  •
 
1. PANEL RODZICA/UCZNIA
2. INSTRUKCJA LOGOWANIA

 

Wśród koszalińskich
szkół zawodowych
najlepszy wynik zdawalności
odnotował Zespół Szkół nr 9
im. Romualda Traugutta
- 91,07%.
 
Świadectwa maturalne
i dyplomy
potwierdzające kwalifikacje
zawodowe rozdaliśmy
w teczkach wydrukowanych
i ufundowanych przez

Drukarnię Studio Perfectcolor
- SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

 

 

 

AKTUALNY PLAN LEKCJI


ZMIANY W PLANIE LEKCJI

 

Prosimy o bieżące sprawdzanie
zmian
planu lekcji w gablocie
ogłoszeń na pierwszym piętrze.

   

 

 

 

 KALENDARZ 2018/2019 
 
 KALENDARIUM ZS NR 9