Z głębokim żalem
 
przyjęliśmy wiadomość
 
o śmierci
 
Wspaniałego Człowieka,
 
Wybitnego Pedagoga,
 
Wychowawcy
 
wielu pokoleń młodzieży
 
Pana Profesora
 
Waldemara Gręźlikowskiego.Ceremonia pogrzebowa
rozpocznie się 25 maja 2019 roku
o godzinie 13:30 w kaplicy
na Cmentarzu Komunalnym
w Koszalinie.
 

 

Zaproszenie do udziału
w projekcie skierowanym
do młodzieży - plik PDF

 

 

U W A G A ! ! !
WSZYSCY
UCZESTNICY PROJEKTU
"Kształceni
dla gospodarki 4.0"
od piątku tj. 24.05.2019
do 31.05.2019 muszą
stawić się osobiście
w HURTOWNI BHP
Polstar Koszalin
ul. Modrzejewskiej 52A
do pani Joanny Szatkowskiej
w godzinach pracy hurtowni
w celu pomiaru obuwia BHP
na staż.
E. Kolanowska

 

 

 

 

 

 

„Perspektywy” ogłosiło
Ogólnopolski Ranking Szkół
Ponadgimnazjalnych 2019 r.
Technikum Elektroniczne
Zespołu Szkół nr 9 zajęło:
- 325 miejsce w Rankingu Techników (11 miejsce w województwie);
- 99 miejsce w Rankingu
Maturalnym Techników.

 

 

 

AKTUALNY PLAN LEKCJI


ZMIANY W PLANIE LEKCJI

 

Prosimy o bieżące sprawdzanie
zmian
planu lekcji w gablocie
ogłoszeń na pierwszym piętrze.

   

 

 

 

 KALENDARZ 2018/2019 
 
 KALENDARIUM ZS NR 9