„Perspektywy”
ogłosiło Ogólnopolski
Ranking Szkół
Ponadgimnazjalnych 2019 r.
Technikum Elektroniczne
Zespołu Szkół nr 9 zajęło:
- 325 miejsce w Rankingu Techników (11 miejsce
w województwie);
- 99 miejsce w Rankingu
Maturalnym Techników.

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALNY PLAN LEKCJI


ZMIANY W PLANIE LEKCJI

 

Prosimy o bieżące sprawdzanie
zmian
planu lekcji w gablocie
ogłoszeń na pierwszym piętrze.

   

 

 

 

 KALENDARZ 2018/2019 
 
 KALENDARIUM ZS NR 9