Moją perspektywą...

 

 

 

 

Informacje ogólne o Projekcie

 

Ogłoszenie o rekrutacji

 

Lista Uczestników Projektu - UCZNIOWIE

 

Lista Uczestników Projektu - NAUCZYCIELE

 

Opis ścieżek wsparcia dla Uczestników Projektu

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie "Moją perspektywą – ZAWÓD!"

 

Formularz zgłoszeniowy do Projektu - załącznik nr 1

 

Deklaracja uczestnictwa w Projekcie - załącznik nr 2

 

Oświadczenie Uczestnika Projektu - załącznik nr 3

 

Szczegółowe kryteria rekrutacji na poszczególne formy wsparcia - załącznik nr 4

 

Kontakt

 

18 czerwca 2017 roku zakończył się kolejny kurs dla 12 uczniów Technikum Elektronicznego.

 

Tym razem uczestnicy przez 3 dni zmagali się z zadaniem zaprogramowania średniej wielkości linii produkcyjnej.

 

 

Zadanie nie należało do łatwych, za to było to typowe rozwiązanie stosowane w produkcji przemysłowej. Uczestnicy zapoznali się z programowaniem sterowników SIMATIC S7-1200 w środowisku Tia Portal, zasadami konfiguracji i parametryzacji sprzętowej i komunikacji z panelami operatorskim. Nauczyli się również jak w łatwy i szybki sposób rozwiązywać awarie sprzętowe lub błędy programowe sterownika SIMATIC S7-1200. Uczestnicy będą mogli ćwiczyć i doskonalić nabyte umiejętności na dołączonym do kursu zestawie startowym złożonym ze sterownika wraz z oprogramowaniem inżynierskim.

 

zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z przebiegu kursu

 

W dniach 9-11 czerwca 2017 roku uczestnicy projektu "Moją perspektywą-Zawód!" rozpoczęli cykl szkoleń i kursów kwalifikacyjnych.

 

Te formy wsparcia zostały wyłonione wśród wielu ofert szkoleń i kursów poprzez badanie rynku. "Pracodawcy wymagają od przyszłych pracowników określonych umiejętności i kwalifikacji. Podczas badań rynku przeprowadzonych na potrzeby diagnozy do projektu oraz rozmów z pracodawcami z koszalińskiego rynku okazało się, że ponad 60 % pracodawców z branży elektronicznej chętniej zatrudni elektroników z umiejętnością programowania sterowników przemysłowych, wszyscy pracodawcy wymagają posiadania uprawnień elektrycznych kategorii E do 1 kV. Oprócz tego pracodawcy zgłaszali uwagi dotyczące braku umiejętności swobodnego tworzenia i odczytywania rysunku technicznego. Część firm zgłaszała również brak wyszkolonych operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Na podstawie tych informacji zaproponowaliśmy uczestnikom udział w odpowiednich szkoleniach. Wszystkie zakończą się nadaniem certyfikatów lub uprawnień pozwalających na pracę na stanowiskach elektronik bądź monter-elektronik i pokrewnych" - mówi Karolina Suchomska - koordynator projektu.

 

 

zdjęcia z pierwszego szkolenia "AutoCad - kurs podstawowy" - fot. Krzysztof Sokołów
 
Terminy kolejnych szkoleń to:

16-18
czerwca
2017
 
Szkolenie

Tia Mikro
z programowania
sterowników PLC
typu S7-1200
 
Piątek, godz. 8.00-16.00
Sobota, godz. 8.00-16.00
Niedziela, godz. 8.00-12.00
 
Szkolenie zakończone
nadaniem certyfikatu
ukończenia szkolenia
firmy Siemens
 
23-28
czerwca
2017
 
Kurs przygotowujący
do nadania uprawnień
na stanowisku
Eksploatacji sieci
i urządzeń
elektroenergety-
cznych do 1 kV
 
Piątek, godz. 15.30-20.30
Sobota, godz. 8.30-14.30
Poniedziałek, g. 15.30-20.30
Wtorek, godz. 14.30-20.30
Środa, godz. 15.30-19.30
- w tym dniu odbędzie się egzamin
Szkolenie zakończone
egzaminem i nadaniem
uprawnień w co najmniej
jednej z kategorii:
obsługa, konserwacja,
remonty, montaż
(w przypadku pozytywnego
wyniku egzaminu)
24-25
czerwca
2017
Kurs
AutoCad Electrical
Sobota, godz. 8.00-16.00
Niedziela, godz. 8.00-14.00
 
Szkolenie zakończone
egzaminem i nadaniem
certyfikatu AutoDesk
w języku polskim i angielskim
uznawanego na całym świecie
(w przypadku pozytywnego
wyniku egzaminu)
 

 

30 maja 2017 roku pięciu uczestników projektu "Moją perspektywą - Zawód!" odbyło rozmowę kwalifikacyjną z pracodawcą Akademia Wiatru - Windhunter Group. Umiejętność zachowania się podczas rozmowy kwalifikacyjnej to ważna część "dorosłego życia", takie doświadczenie na pewno pomoże uczniom odnaleźć się na rynku pracy.

 

"Wrażenia po rozmowie są pozytywne. Rozmowa kwalifikacyjna została przygotowana profesjonalnie, w miłej atmosferze, pytania były interesujące, zdobyłem nowe doświadczenie, zapewnione zostało klimatyzowane pomieszczenie z napojami dla osób oczekujących" mówi jeden z uczestników Jakub Hałas.